Privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud:

Suhtume isikuandmete kaitsmisse tõsiselt. Selle teatisega antakse teada, kes me oleme, millist teavet me Teie kohta kogume ja mida me sellega teeme. Lisateabe saamiseks igas jaotises klõpsake linki "Rohkem teavet".

Palun lugege ka nende teenuste kasutamise tingimusi, millest olete huvitatud. Tingimustes antakse lisateavet meie äritegevuse ja rakendatavate õiguste piirangute kohta.

Kes me oleme?

Oleme Philip Morris Internationali liige. Meie rekvisiidid (nimi, aadress jne) esitatakse Teile eraldi Teie kohta käiva teabe kogumisel (või kinnitamisel), näiteks rakenduse või veebilehe teatisega või e-kirjaga, mis sisaldab selle teatise linki.

Lisateave ...

 • PMI: Philip Morris International, maailma juhtiv rahvusvaheline tubakatoodete kontsern. See koosneb mitmest äriühingust või tütarettevõttest.
 • PMI tütarettevõtted: Iga Philip Morrise rahvusvaheliste ettevõtete rühma liige on „PMI tütarettevõte“. „Meie“ (või „meid“) on PMI tütarettevõte, mis kogus esimesena teavet Teie kohta.
 • PMI tooted: meie tooted või PMI teise tütarettevõtte tooted.

Kuidas me Teie kohta teavet kogume?

Me kogume Teie kohta teavet erineval viisil.

 • Te pakute meile otseteavet (näiteks täites vormi, helistades meile või jagades meiega infot mobiilirakenduse kaudu).
 • Võime koguda teavet automaatselt (nt kui kasutate PMI mobiilirakendust, veebisaiti või kui olete nõustunud meie tehnoloogiate kasutamisega, mille abil jälgime e-kirjade või SMS-ide avamist).
 • Me saame teavet kolmandatelt isikutelt (näiteks avalik teave sotsiaalvõrgustikest nagu Facebook ja Twitter).

Selles teatises nimetame kõiki meetodeid, mille abil Te meiega ühendust võtate, PMI suhtluspunktideks. PMI suhtluspunktid hõlmavad nii füüsilisi (näiteks jaemüügikauplused ja sündmused) kui ka digitaalseid (näiteks rakendusi ja veebilehti) kontakte.

Lisateave ...

Me kogume teavet, mida Te otse edastate. See juhtub tavaliselt siis, kui:

 • registreerute meie andmebaaside liikmeks, osalete lojaalsusprogrammis või läbite vanuse kontrolli (nt isiklikult, rakenduse kaudu või veebis);
 • ostate PMI tooteid või teenuseid jaemüügikauplusest;
 • laadite alla või kasutate digitaalset suhtluspunkti (näiteks rakendust või veebilehte);
 • võtate meiega ühendust suhtluspunkti või e-posti, sotsiaalmeedia või telefoni teel;
 • registreerite meie juures seadme;
 • liitute PMI paneeliportaaliga;
 • registreerute saama PMI pressiteateid, meilisõnumeid või turundussõnumeid;
 • soovitate sõbrale;
 • osalete PMI uuringutes, avaliku arvamuse küsitlustes või (seaduses lubatud juhtudel) konkurssidel või reklaamikampaaniates; või
 • viibite PMI tütarettevõtte korraldatud üritusel.

Me kogume Teie kohta teavet automaatselt. See juhtub tavaliselt siis, kui:

 • külastate müügipunkti, mis müüb PMI tooteid (kogudes näiteks andmeid kontroll-kassapunktis või mobiiltehnoloogiatega ühendatud müügikohtade andurite kaudu);
 • viibite PMI tütarettevõtte korraldatud üritusel (näiteks ürituse ostude või mobiiltehnoloogiaga seotud ürituse andurite kaudu);
 • suhtlete meiega (näiteks suhtluspunkti või sotsiaalmeedia kaudu);
 • kasutate PMI suhtluspunkte (näiteks jälgimismehhanismide kaudu (nagu nt küpsised ja veebipikslid), mille saate kui kasutate PMI suhtluspunkte või saate meilt e-kirja või SMS-i);
 • kasutate kolmandate osapoolte veebisaite (nt kasutades ülaltoodud punktis kirjeldatud tehnoloogiat, mille saate kui külastate PMI suhtluspunkti või saate meilt e-kirja); või
 • avaldate midagi sotsiaalmeedias, mille liikmed me oleme (näiteks avaliku arvamuse teadasaamiseks või PMI toodetega seotud taotlustele vastamiseks).

Nagu mainitud ülalpool, siis me võime koguda Teie kohta automaatselt teavet PMI digitaalsete suhtluspunktide kliendisüsteemis salvestatud tuvastusfailide (küpsised) ja sarnaste jälgimistehnoloogiate abil kui külastate digitaalseid PMI suhtluspunkte või saate meilt elektroonilise sõnumi (nt kui avate e-kirja või SMS sõnumi ning kas klikite nende linkidele). Kliendisüsteemis ja tehnoloogias talletatavate tuvastusfailide kasutamine sõltub PMI konkreetsest suhtluspunktist. Teavet kliendisüsteemi salvestatud tuvastusfailide (sh Google Analyticsi tuvastusfailide) ja sarnaste tehnoloogiate kohta, mida kasutatakse suhtluspunktides, sealhulgas teavet selle kohta, kuidas tuvastusfaile kasutada või neist keelduda, lugege palun teabest tuvastusfailide kohta, mis on juurdepääsetav mõnes konkreetses suhtluspunktis või selle kaudu.

Seadusega lubatud juhtudel saame Teie kohta teavet kolmandatelt isikutelt. See võib olla teave, mida vahetavad omavahel PMI sidusettevõtete tütarettevõtted, avalik teave (nagu näiteks Teie eelistused või huvid) kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes (nt Facebook või Twitter) ja kolmandatelt isikutelt – turundusagentuuridelt saadavad turundusnimekirjad.

Samuti kogume teavet teistes kontekstides, mis on Teie puhul konkreetsel ajaperioodil asjakohased.

Millist teavet me Teie kohta kogume?

Me kogume Teie kohta erinevaid andmeid:

 • Teie broneeringute täitmiseks vajalikku teavet;
 • garantiiteenuste osutamiseks vajalikku teavet;
 • teave teie osalemise kohta meie lojaalsusprogrammides;
 • teavet teie tehtud soovituste kohta;
 • teave, mida Te esitate meile vormidel või uuringutes;
 • teavet meie müügipunktide ja ürituste külastamise kohta;
 • teave selle kohta, kuidas kasutate digitaalseid PMI suhtluspunkte ja kuidas suhtute teile saadetavatesse sõnumitesse või teile kuvatavatesse reklaamidesse.
 • teave, mida annate meile kommunikatsioonis meie kontaktkeskustega (nt kõned, vestlused, e-kirjad, SMS-id);
 • teave, mille on loonud teie PMI elektrooniline seade (nt IQOS);
 • teave teie kogemuste kohta seoses meie toodete ja teenuste kasutamisega;
 • teavet, mida Te esitate meile infotelefonidele helistades;
 • teavet Teie eelistuste ja huvide kohta;
 • Teie vanuse kinnitamiseks vajalikku teavet.

Lisateave ...

Teave, mida kogume otse Teilt, sõltub sellest, millises kontekstis seda teavet esitate. Näiteks:

 • kui tellite tooteid meie suhtluspunkti kaudu, esitate oma nime, kontaktandmed ja makserekvisiidid ning nimetate valitud tooted, et saaksime Teie tellimust täita;
 • annate teavet oma toodete ja huvide eelistuste kohta, et saaksime Teile pakkuda Teid huvitavaid tooteid ja teenuseid;
 • kui lepite meiega kokku kohtumise (või kellegagi, kes toetab meie tooteid või teenuseid), saame Teie nime ja kontaktteabe;
 • me võime koguda teavet, mis võimaldab meil Teie vanust kinnitada, näiteks küsida Teie isikut tõendava dokumendi koopiat või fotot;

Automaatselt kogutav teave puudutab peamiselt:

 • Teie külastuse või kõne üksikasju (näiteks aega ja kestust);
 • müügipunktis või üritusel (sh selle vahetus läheduses) – kui tihti Te külastate, milliseid piirkondi ja kui kaua Te külastate, milliseid oste teete;
 • Teie PMI digitaalsete suhtluspunktide kasutamist (näiteks millised lehti külastate, milliselt lehelt sisenesite, milliselt väljusite, Teie sisestatud otsingupäringud või lingid, millele klõpsasite suhtluspunktis viibimise ajal, suhtluspunkti esmakordsel avamisel või kui kaua te seda kasutate ja kuidas suhtlete meie saadetavate sõnumite või teile kuvatavate reklaamidega); võime selleks kasutada küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogijaid (nt piksleid/veebimajakaid);
 • Kolmandate osapoolte veebisaitide kasutamine, kus kogutav teave sarnaneb ülaltoodud punktis kirjeldatule (selleks võime kasutada küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogiaid (nt piksleid/veebimajakaid);
 • Teie mobiil- või lauaarvutiseade ja tarkvara (nt teie IP-aadress või seadme kordumatu identifikaator (nt mobiilireklaami identifikaator (MAID) või Androidi ID (SSAID)), asukohaandmed (mis on saadud teie IP-aadressist või kui otsustate jagage meiega kindlaksmääratud eesmärkidel oma täpset asukohta, nt poe asukoha määrajat, seadme kaubamärki ja mudelit, monitori kuvasätteid, veebibrauseri tüüpi, operatsioonisüsteemi (mõnda neist võidakse kasutada "digitaalses sõrmejälgedes" (vaadake, mille jaoks eesmärkidel kasutame teie kohta teavet allpool)) ja üksikasjad küpsiste (või sarnaste tehnoloogiate) kohta, mille oleme teie seadmesse salvestanud); ja
 • Kui tagastate oma PMI elektroonilise seadme meile või toote selle mõnda meie poodi, kuna see on vigane ja otsustate meiega jagada selles hoitavaid andmeid (nagu ülalpool), võime need andmed seadmest välja võtta.

Meie poolt kolmandatelt isikutelt kogutud teave hõlmab peamiselt avalikult kättesaadavat teavet (nt Teie eelistustest ja huvidest), näiteks sotsiaalvõrgustikes avaldatut.

Millistel eesmärkidel ja millisel õiguslikul alusel me kasutame teavet Teie kohta?

Selles jaotises kirjeldame eesmärke, milleks me isikuandmeid kasutame. Kuigi see teatis on oma olemuselt ülemaailmne, on riike, mille õigusaktidega piiratakse või keelatakse teatavaid käesolevas teates kirjeldatud tegevusi, ja me ei kasuta Teid puudutavat teavet allpool kirjeldatud eesmärkidel konkreetses riigis.

Eeltoodut arvesse võttes kasutame Teid puudutavat teavet järgmistel eesmärkidel:

 • et täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi, näiteks kinnitada Teie vanust ja meie toodete kasutaja staatust;
 • oma toodete müümiseks Teile, kaasa arvatud Teie tellimuste täitmiseks, Teie maksete töötlemiseks;
 • et pakkuda Teile müügitegevusega seotud teenuseid, sealhulgas tööd Teie päringute ja taotlustega ning garantiiteenuste pakkumist;
 • meie toodete reklaamimiseks (seaduses lubatud juhtudel), sealhulgas lojaalsus- ja soovitusprogrammi haldamisel, tootearenduses, turu-uuringutes, turundusstrateegia arendamises, turunduskampaania haldamises ja kohandamises kliendi erinõuetega, mis ilmnevad näiteks PMI tooteid müüvates müügikohtades ja üritustel ning teile saadetavate sõnumite või teile kuvatavate reklaamide sisus.
 • et teavitada Teid meie või meie äripartnerite poolt võimalustest osaleda PMI toodete müügi korraldamise ja edendamisega seotud üritustes;
 • et saaksite kasutada PMI suhtluspunkte ja PMI elektroonilisi seadmeid ning saaksime parandada teie kasutuskogemust;
 • kõigi eespool nimetatud toimingute tagamiseks, sh Teie kontode haldamiseks, võimaldamaks Teil kasutada PMI suhtluspunkte, kirjavahetuseks Teiega, koosolekute korraldamiseks meie või meie toodete või teenuste toetuseks (näiteks seoses uute toodetega või müügijärgsete teenustega), kohandamiseks klientide konkreetsetele vajadustele, mis ilmnevad siis, kui kasutate PMI suhtluspunkte, haldamiseks ja probleemide lahendamiseks;
 • ärianalüüsi ja parenduste, sealhulgas toodete täiustuste, PMI jaemüügikohtade ja ürituste ning teabe jaoks, mida meie (või meie tütarettevõtted) pakuvad oma tarbijatele;
 • muudel eesmärkidel, millest me Teid teavitame või mis selguvad kontekstist, kus esmakordselt Teie kohta kogutud teavet kasutatakse.

Teie kohta käiva teabe kasutamise õiguslik alus on üks järgmistest (üksikasjalikuma selgituse iga punkti kohta leiate jaotisest „Lisateave“):

 • meie suhtes kehtiva seadusliku kohustuse täitmine;
 • selle lepingu täitmine, mille osapooleks olete Teie;
 • õigustatud ärihuvid, mis ei ole vastuolus teie infoturbehuvidega;
 • Teie nõusolek juhtudeks, mille suhtes ei kohaldata ühtegi ülaltoodut (mida me enne andmete töötlemist küsime).

Lisateave ...

Allpool on toodud Teie kohta käiva teabe kasutamise eesmärgid koos vastavate kogumismeetodite ja kasutamise õiguslike alustega:

Privaatsuspoliitika

Suhtume isikuandmete kaitsmisse tõsiselt. Selle teatisega antakse teada, kes me oleme, millist teavet me Teie kohta kogume ja mida me sellega teeme. Lisateabe saamiseks igas jaotises klõpsake linki "Rohkem teavet".

Palun lugege ka nende teenuste kasutamise tingimusi, millest olete huvitatud. Tingimustes antakse lisateavet meie äritegevuse ja rakendatavate õiguste piirangute kohta.

Kes me oleme?

Oleme Philip Morris Internationali liige. Meie rekvisiidid (nimi, aadress jne) esitatakse Teile eraldi Teie kohta käiva teabe kogumisel (või kinnitamisel), näiteks rakenduse või veebilehe teatisega või e-kirjaga, mis sisaldab selle teatise linki.

Lisateave ...

 • PMI: Philip Morris International, maailma juhtiv rahvusvaheline tubakatoodete kontsern. See koosneb mitmest äriühingust või tütarettevõttest.
 • PMI tütarettevõtted: Iga Philip Morrise rahvusvaheliste ettevõtete rühma liige on „PMI tütarettevõte“. „Meie“ (või „meid“) on PMI tütarettevõte, mis kogus esimesena teavet Teie kohta.
 • PMI tooted: meie tooted või PMI teise tütarettevõtte tooted.

Kuidas me Teie kohta teavet kogume?

Me kogume Teie kohta teavet erineval viisil.

 • Te pakute meile otseteavet (näiteks täites vormi, helistades meile või jagades meiega infot mobiilirakenduse kaudu).
 • Võime koguda teavet automaatselt (nt kui kasutate PMI mobiilirakendust, veebisaiti või kui olete nõustunud meie tehnoloogiate kasutamisega, mille abil jälgime e-kirjade või SMS-ide avamist).
 • Me saame teavet kolmandatelt isikutelt (näiteks avalik teave sotsiaalvõrgustikest nagu Facebook ja Twitter).

Selles teatises nimetame kõiki meetodeid, mille abil Te meiega ühendust võtate, PMI suhtluspunktideks. PMI suhtluspunktid hõlmavad nii füüsilisi (näiteks jaemüügikauplused ja sündmused) kui ka digitaalseid (näiteks rakendusi ja veebilehti) kontakte.

Lisateave ...

Me kogume teavet, mida Te otse edastate. See juhtub tavaliselt siis, kui:

 • registreerute meie andmebaaside liikmeks, osalete lojaalsusprogrammis või läbite vanuse kontrolli (nt isiklikult, rakenduse kaudu või veebis);
 • ostate PMI tooteid või teenuseid jaemüügikauplusest;
 • laadite alla või kasutate digitaalset suhtluspunkti (näiteks rakendust või veebilehte);
 • võtate meiega ühendust suhtluspunkti või e-posti, sotsiaalmeedia või telefoni teel;
 • registreerite meie juures seadme;
 • liitute PMI paneeliportaaliga;
 • registreerute saama PMI pressiteateid, meilisõnumeid või turundussõnumeid;
 • soovitate sõbrale;
 • osalete PMI uuringutes, avaliku arvamuse küsitlustes või (seaduses lubatud juhtudel) konkurssidel või reklaamikampaaniates; või
 • viibite PMI tütarettevõtte korraldatud üritusel.

Me kogume Teie kohta teavet automaatselt. See juhtub tavaliselt siis, kui:

 • külastate müügipunkti, mis müüb PMI tooteid (kogudes näiteks andmeid kontroll-kassapunktis või mobiiltehnoloogiatega ühendatud müügikohtade andurite kaudu);
 • viibite PMI tütarettevõtte korraldatud üritusel (näiteks ürituse ostude või mobiiltehnoloogiaga seotud ürituse andurite kaudu);
 • suhtlete meiega (näiteks suhtluspunkti või sotsiaalmeedia kaudu);
 • kasutate PMI suhtluspunkte (näiteks jälgimismehhanismide kaudu (nagu nt küpsised ja veebipikslid), mille saate kui kasutate PMI suhtluspunkte või saate meilt e-kirja või SMS-i);
 • kasutate kolmandate osapoolte veebisaite (nt kasutades ülaltoodud punktis kirjeldatud tehnoloogiat, mille saate kui külastate PMI suhtluspunkti või saate meilt e-kirja); või
 • avaldate midagi sotsiaalmeedias, mille liikmed me oleme (näiteks avaliku arvamuse teadasaamiseks või PMI toodetega seotud taotlustele vastamiseks).

Nagu mainitud ülalpool, siis me võime koguda Teie kohta automaatselt teavet PMI digitaalsete suhtluspunktide kliendisüsteemis salvestatud tuvastusfailide (küpsised) ja sarnaste jälgimistehnoloogiate abil kui külastate digitaalseid PMI suhtluspunkte või saate meilt elektroonilise sõnumi (nt kui avate e-kirja või SMS sõnumi ning kas klikite nende linkidele). Kliendisüsteemis ja tehnoloogias talletatavate tuvastusfailide kasutamine sõltub PMI konkreetsest suhtluspunktist. Teavet kliendisüsteemi salvestatud tuvastusfailide (sh Google Analyticsi tuvastusfailide) ja sarnaste tehnoloogiate kohta, mida kasutatakse suhtluspunktides, sealhulgas teavet selle kohta, kuidas tuvastusfaile kasutada või neist keelduda, lugege palun teabest tuvastusfailide kohta, mis on juurdepääsetav mõnes konkreetses suhtluspunktis või selle kaudu.

Seadusega lubatud juhtudel saame Teie kohta teavet kolmandatelt isikutelt. See võib olla teave, mida vahetavad omavahel PMI sidusettevõtete tütarettevõtted, avalik teave (nagu näiteks Teie eelistused või huvid) kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes (nt Facebook või Twitter) ja kolmandatelt isikutelt – turundusagentuuridelt saadavad turundusnimekirjad.

Samuti kogume teavet teistes kontekstides, mis on Teie puhul konkreetsel ajaperioodil asjakohased.

Millist teavet me Teie kohta kogume?

Me kogume Teie kohta erinevaid andmeid:

 • Teie broneeringute täitmiseks vajalikku teavet;
 • garantiiteenuste osutamiseks vajalikku teavet;
 • teave teie osalemise kohta meie lojaalsusprogrammides;
 • teavet teie tehtud soovituste kohta;
 • teave, mida Te esitate meile vormidel või uuringutes;
 • teavet meie müügipunktide ja ürituste külastamise kohta;
 • teave selle kohta, kuidas kasutate digitaalseid PMI suhtluspunkte ja kuidas suhtute teile saadetavatesse sõnumitesse või teile kuvatavatesse reklaamidesse.
 • teave, mida annate meile kommunikatsioonis meie kontaktkeskustega (nt kõned, vestlused, e-kirjad, SMS-id);
 • teave, mille on loonud teie PMI elektrooniline seade (nt IQOS);
 • teave teie kogemuste kohta seoses meie toodete ja teenuste kasutamisega;
 • teavet, mida Te esitate meile infotelefonidele helistades;
 • teavet Teie eelistuste ja huvide kohta;
 • Teie vanuse kinnitamiseks vajalikku teavet.

Lisateave ...

Teave, mida kogume otse Teilt, sõltub sellest, millises kontekstis seda teavet esitate. Näiteks:

 • kui tellite tooteid meie suhtluspunkti kaudu, esitate oma nime, kontaktandmed ja makserekvisiidid ning nimetate valitud tooted, et saaksime Teie tellimust täita;
 • annate teavet oma toodete ja huvide eelistuste kohta, et saaksime Teile pakkuda Teid huvitavaid tooteid ja teenuseid;
 • kui lepite meiega kokku kohtumise (või kellegagi, kes toetab meie tooteid või teenuseid), saame Teie nime ja kontaktteabe;
 • me võime koguda teavet, mis võimaldab meil Teie vanust kinnitada, näiteks küsida Teie isikut tõendava dokumendi koopiat või fotot;

Automaatselt kogutav teave puudutab peamiselt:

 • Teie külastuse või kõne üksikasju (näiteks aega ja kestust);
 • müügipunktis või üritusel (sh selle vahetus läheduses) – kui tihti Te külastate, milliseid piirkondi ja kui kaua Te külastate, milliseid oste teete;
 • Teie PMI digitaalsete suhtluspunktide kasutamist (näiteks millised lehti külastate, milliselt lehelt sisenesite, milliselt väljusite, Teie sisestatud otsingupäringud või lingid, millele klõpsasite suhtluspunktis viibimise ajal, suhtluspunkti esmakordsel avamisel või kui kaua te seda kasutate ja kuidas suhtlete meie saadetavate sõnumite või teile kuvatavate reklaamidega); võime selleks kasutada küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogijaid (nt piksleid/veebimajakaid);
 • Kolmandate osapoolte veebisaitide kasutamine, kus kogutav teave sarnaneb ülaltoodud punktis kirjeldatule (selleks võime kasutada küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogiaid (nt piksleid/veebimajakaid);
 • Teie mobiil- või lauaarvutiseade ja tarkvara (nt teie IP-aadress või seadme kordumatu identifikaator (nt mobiilireklaami identifikaator (MAID) või Androidi ID (SSAID)), asukohaandmed (mis on saadud teie IP-aadressist või kui otsustate jagage meiega kindlaksmääratud eesmärkidel oma täpset asukohta, nt poe asukoha määrajat, seadme kaubamärki ja mudelit, monitori kuvasätteid, veebibrauseri tüüpi, operatsioonisüsteemi (mõnda neist võidakse kasutada "digitaalses sõrmejälgedes" (vaadake, mille jaoks eesmärkidel kasutame teie kohta teavet allpool)) ja üksikasjad küpsiste (või sarnaste tehnoloogiate) kohta, mille oleme teie seadmesse salvestanud); ja
 • Kui tagastate oma PMI elektroonilise seadme meile või toote selle mõnda meie poodi, kuna see on vigane ja otsustate meiega jagada selles hoitavaid andmeid (nagu ülalpool), võime need andmed seadmest välja võtta.

Meie poolt kolmandatelt isikutelt kogutud teave hõlmab peamiselt avalikult kättesaadavat teavet (nt Teie eelistustest ja huvidest), näiteks sotsiaalvõrgustikes avaldatut.

Millistel eesmärkidel ja millisel õiguslikul alusel me kasutame teavet Teie kohta?

Selles jaotises kirjeldame eesmärke, milleks me isikuandmeid kasutame. Kuigi see teatis on oma olemuselt ülemaailmne, on riike, mille õigusaktidega piiratakse või keelatakse teatavaid käesolevas teates kirjeldatud tegevusi, ja me ei kasuta Teid puudutavat teavet allpool kirjeldatud eesmärkidel konkreetses riigis.

Eeltoodut arvesse võttes kasutame Teid puudutavat teavet järgmistel eesmärkidel:

 • et täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi, näiteks kinnitada Teie vanust ja meie toodete kasutaja staatust;
 • oma toodete müümiseks Teile, kaasa arvatud Teie tellimuste täitmiseks, Teie maksete töötlemiseks;
 • et pakkuda Teile müügitegevusega seotud teenuseid, sealhulgas tööd Teie päringute ja taotlustega ning garantiiteenuste pakkumist;
 • meie toodete reklaamimiseks (seaduses lubatud juhtudel), sealhulgas lojaalsus- ja soovitusprogrammi haldamisel, tootearenduses, turu-uuringutes, turundusstrateegia arendamises, turunduskampaania haldamises ja kohandamises kliendi erinõuetega, mis ilmnevad näiteks PMI tooteid müüvates müügikohtades ja üritustel ning teile saadetavate sõnumite või teile kuvatavate reklaamide sisus.
 • et teavitada Teid meie või meie äripartnerite poolt võimalustest osaleda PMI toodete müügi korraldamise ja edendamisega seotud üritustes;
 • et saaksite kasutada PMI suhtluspunkte ja PMI elektroonilisi seadmeid ning saaksime parandada teie kasutuskogemust;
 • kõigi eespool nimetatud toimingute tagamiseks, sh Teie kontode haldamiseks, võimaldamaks Teil kasutada PMI suhtluspunkte, kirjavahetuseks Teiega, koosolekute korraldamiseks meie või meie toodete või teenuste toetuseks (näiteks seoses uute toodetega või müügijärgsete teenustega), kohandamiseks klientide konkreetsetele vajadustele, mis ilmnevad siis, kui kasutate PMI suhtluspunkte, haldamiseks ja probleemide lahendamiseks;
 • ärianalüüsi ja parenduste, sealhulgas toodete täiustuste, PMI jaemüügikohtade ja ürituste ning teabe jaoks, mida meie (või meie tütarettevõtted) pakuvad oma tarbijatele;
 • muudel eesmärkidel, millest me Teid teavitame või mis selguvad kontekstist, kus esmakordselt Teie kohta kogutud teavet kasutatakse.

Teie kohta käiva teabe kasutamise õiguslik alus on üks järgmistest (üksikasjalikuma selgituse iga punkti kohta leiate jaotisest „Lisateave“):

 • meie suhtes kehtiva seadusliku kohustuse täitmine;
 • selle lepingu täitmine, mille osapooleks olete Teie;
 • õigustatud ärihuvid, mis ei ole vastuolus teie infoturbehuvidega;
 • Teie nõusolek juhtudeks, mille suhtes ei kohaldata ühtegi ülaltoodut (mida me enne andmete töötlemist küsime).

Lisateave ...

Allpool on toodud Teie kohta käiva teabe kasutamise eesmärgid koos vastavate kogumismeetodite ja kasutamise õiguslike alustega:

Eesmärk

Kogumise viis ja töötlemise õiguslik alus

Juriidiliste kohustuste järgimiseks


 • kinnitada Teie vanust ja meie toodete kasutaja staatust.

See teave edastatakse tavaliselt otse Teile.

Me kasutame seda, sest meie jaoks on oluline järgida juriidilist kohustust müüa tooteid ainult täiskasvanutele või siis on meil riikides, kus sellist juriidilist kohustust ei ole, seaduslik ärihuvi müüa meie tooteid ainult täiskasvanutele, mitte minnes seejuures vastuollu Teie huvide, õiguste ja vabadustega Teid puudutava teabe kaitsmisel.

Meie toodete müümiseks


 • täita Teie tellimusi (sh saata saamisteatis);
 • töödelda Teie makseid;
 • pakkuda garantiiteenuseid.

See teave edastatakse tavaliselt otse Teile (üldjuhul nimi, aadress, makseteave).

Me kasutame seda, et täita oma lepingulisi kohustusi Teie kui meie toodete ostja suhtes.

Müügiga seotud teenuste osutamiseks


 • tegeleda Teie päringute ja taotlustega;
 • pidada Teiega kirjavahetust;
 • teostada üldhaldust ja lahendada probleeme;

See teave edastatakse tavaliselt otse Teile.

Me kasutame seda, sest meil on õigustatud ärihuvi – pakkuda oma tarbijatele müügiga seotud teenuseid, mis ei ole vastuolus Teie huvide, õiguste ja vabadustega Teid puudutava teabe kaitsmisel.

Meie toodete reklaamimiseks (seadusega lubatud juhtudel)


 • mõista Teie eelistusi (näiteks millised tooted või üritused võivad Teile huvi pakkuda või sobivad paremini Teie vajadustega) ja reklaamida neid seadusega lubatud juhtudel Teile isiklikult;
 • hallata lojaalsusprogramme, kutsuda teid neis osalema, hallata uuringuid või turu-uuringute kampaaniaid;
 • turu-uuringute eesmärgil;
 • arendada turundusstrateegiaid;
 • hallata turunduskampaaniaid;
 • kohandada teie kogemusi, näiteks PMI suhtluspunkte (näiteks külastuse isikupärastamiseks, nt tervituste või soovitustega, mis võivad teile huvi pakkuda PMI tooteid müüvates müügikohtades ja üritustel)
 • hallata lojaalsus- ja soovitusprogramme

Reeglina on see kombinatsioon Teie poolt meile edastatavast teabest (näiteks Teie nimi, samuti kontaktandmed ja sotsiaalvõrgustike üksikasjad); meie poolt automaatselt kogutud teabest (näiteks kasutades tehnoloogiaid PMI suhtluspunktide ning meie saadetud e-kirjade ja SMS-ide kasutamise jälgimiseks) ja (seadusega lubatud juhtudel) kolmandatelt isikutelt saadud teabest (näiteks sotsiaalvõrgustikes avaldatust).

Me kasutame seda oma õigustatud ärihuvide alusel, milleks on meie toodete reklaamimine, PMI suhtluspunktide haldamine ja kliendi konkreetsetele vajadustele kohandamine, ilma et see oleks vastuolus Teie huvide, õiguste ja vabadustega Teid puudutava teabe kaitsmisel.

Teatud olukordades, kui kasutame teavet automatiseeritud otsuse tegemiseks, tugineme teie selgesõnalisele nõusolekule. Sel juhul anname teile eraldi teada otsuse tegemise loogika, samuti selle tähenduse ja eeldatavate tagajärgede kohta teie jaoks.

Meie toodete reklaamimiseks (seadusega lubatud juhtudel)


 • pakkuda teile teavet PMI sidusettevõtete kohta ja neid hallata, nt nende reklaamide, toodete ja teenuste, müügikohtade, sündmuste ja meie toodete reguleerimise kohta
 • kohandada teile saadetavate sõnumite või teile kuvatavate reklaamide sisu
 • arendada ja täiustada vahendeid nende eesmärkide saavutamiseks

Reeglina on see kombinatsioon Teie poolt meile edastatavast teabest (näiteks Teie nimi, samuti kontaktandmed ja sotsiaalvõrgustike üksikasjad); meie poolt automaatselt kogutud teabest (näiteks kasutades tehnoloogiaid PMI suhtluspunktide ning meie saadetud e-kirjade ja SMS-ide kasutamise jälgimiseks) ja (seadusega lubatud juhtudel) kolmandatelt isikutelt saadud teabest (näiteks sotsiaalvõrgustikes avaldatust).

Me kasutame seda oma õigustatud ärihuvide alusel, milleks on meie toodete reklaamimine, PMI suhtluspunktide haldamine ja kliendi konkreetsetele vajadustele kohandamine, ilma et see oleks vastuolus Teie huvide, õiguste ja vabadustega Teid puudutava teabe kaitsmisel.

Üksikutes riikides, teatud õiguslikes olukordades, saadame need materjalid Teile elektroonilisel kujul ainult Teie nõusolekul.

Eespool nimetatud eesmärkide toetamiseks


 • hallata Teie kontosid;
 • pakkuda võimalusi kasutada PMI suhtluspunkte (näiteks võimaldada Teil olla registreeritud süsteemis suhtluspunkti eri jaotises, mis on mõeldud ainult volitatud kasutajatele, keele-eelistuste haldamiseks, Teie ostukorvi seostamiseks Teiega);
 • kirjavahetuseks Teiega;
 • Teie kohtumiste korraldamiseks meiega või meie toodete või teenuste toetajatega (nt seoses uute toodete või müügijärgsete teenustega)
 • võimaldada Teil tunda dünaamikat täiel määral;
 • hallata ja lahendada probleeme.

Tavaliselt on see kombinatsioon Teie poolt meile esitatud teabest (tavaliselt nimi, parool (või samaväärne tunnus)) ja meie poolt automaatselt kogutud teabest (näiteks Teie seadme, tuvastusfailide ja sarnaste jälgimistehnoloogiate kohta).

Me kasutame seda vastavalt toetatava teabe kasutamise eesmärgile. Näiteks kui haldame Teie kontot, et toetada ostmist või pakkuda müügijärgset teenindust, kasutame seda teavet, et täita oma lepingulisi kohustusi seoses Teie kui meie toodete ostjaga; kui haldame Teie kontot, et näidata Teile meie tooteid, toetame turundust ja seega kasutame seda oma õigustatud ärihuvi alusel oma toodete reklaamimisel, mis ei ole vastuolus Teie huvide, õiguste ja vabadustega Teid puudutava teabe kaitsmisel jne.

Ärianalüüs ja täiustamine


 • lubada meil või meie äripartneritel teavitada Teid võimalustest kaasata PMI toodete müügiedendusega seotud üritustesse;
 • ärianalüüsi ja parendamise eesmärgil (sealhulgas PMI tooted, müügipunktid, kus PMI tooteid müüakse, sündmused, digitaalsed suhtluspunktid PMI ja teave, mida meie (või meie tütarettevõtted) oma tarbijatele pakume).

Tavaliselt on see kombinatsioon Teie poolt meile edastatud teabest, automaatselt kogutud teabest ja (seadusega lubatud juhtudel) kolmandatelt isikutelt saadud teabest.

Me kasutame seda meie õigustatud ärihuvide alusel, mis seisneb meie kommertstegevuse, toodete, PMI suhtluspunktide, müügipunktide ja ürituste tõhususe analüüsis ja parenduses ning selles, et kutsume Teid osalema PMI toodete reklaamimises, ilma et see oleks vastuolus Teie huvide, õiguste ja vabadustega Teid puudutava teabe kaitsmisel.


Juhul kui Teid puudutava teabe kasutamine meie poolt ei põhine ülaltoodud õiguslikel põhjustel, palume enne teabe töötlemist Teie nõusolekut (need juhtumid selguvad kontekstist).

Mõnel juhul kasutame Teid puudutavat teavet muul viisil kui eespool kirjeldatud. Sellisel juhul esitame privaatsusteabe lisateatise, milles selgitatakse sellist kasutamist. Te peaksite tutvuma kõiki selle teatisega seotud lisateatistega.

Automatiseeritud töötlemine ja otsuste tegemine

Toetume oma toodete ja teenuste turundamise kontekstis automatiseeritud töötlemisele, sealhulgas profiilide koostamisele (teie teabe automatiseeritud töötlemise vorm teie eelistuste ja käitumise hindamiseks, analüüsimiseks või ennustamiseks), et tagada isikupärastatud kogemus ja pakkuda teile sisu, mis on konkreetselt teie jaoks asjakohane. Sellega seoses tugineme üldiselt õigustatud huvile ja teil on igal ajal õigus sellisele töötlemisele vastuväiteid esitada.

Teatud juhtudel võime kasutada automatiseeritud otsuste tegemist ainult siis, kui olete andnud selleks selgesõnalise nõusoleku. Sellisel juhul edastame teile eraldi teate, milles selgitame otsuse tegemise loogikat, olulisust ja eeldatavaid tagajärgi. Näiteks võime tugineda automatiseeritud otsuste tegemisele, et pakkuda teile kohandatud toote- või teenusepakkumisi, mis põhinevad teie suhtlusel PMI puutepunktidega, eelkõige lojaalsusprogrammi raames. Teil on igal ajal õigus taotleda selle asemel käsitsi otsustamisprotsessi, avaldada oma arvamust, tagasi võtta eelnevalt antud nõusolek või vaidlustada otsus üksnes automatiseeritud töötlemisel põhineva otsuse tegemisel, kui selline konkreetne otsus teid oluliselt mõjutaks.

Välja arvatud teatud ülalmainitud olukorrad, kus me tugineme kohandatud pakkumiste pakkumisel teie selgesõnalisele nõusolekule, ei kasuta me muul viisil automaatset töötlemist, sealhulgas profiilide koostamist, et teha teie kohta otsus, millel on teile õiguslik või muu oluline mõju.

Kellele me edastame Teie teavet ja millistel eesmärkidel?

Me edastame teavet Teie kohta:

 • PMI tütarettevõtetele;
 • kolmandatele isikutele, kes pakuvad PMI tütarettevõtetele või Teile tooteid või teenuseid;
 • PMI tütarettevõtete hoolikalt valitud äripartneritele ja reklaamilevitajatele (meie toodetega seotud valdkondades või vastavuses nende stiili ja kujundusega), et nad saaksid võtta Teiega ühendust pakkumiste asjus, mis võiksid nende arvates Teile huvi pakkuda, arvestades Teie eelistusi; ja
 • muudele kolmandatele pooltele õigusaktidega nõutud või lubatud juhtudel.

Lisateave ...

Andmete edastamine teistele PMI tütarettevõtetele

 • Teid puudutav teave edastatakse ettevõttele Philip Morris International Management SA (asub Lausanne′is, Šveitsis), mis on PMI tütarettevõtete isikuandmete töötlemise keskasutuse asukoht. Philip Morris International Management SA töötleb Teid puudutavat teavet kõigil käesolevas teates kirjeldatud eesmärkidel.
 • Teid puudutavat teavet võidakse edastada Teie elukohariigi eest vastutavale PMI tütarettevõttele (kui see ei olnud PMI tütarettevõte, kes teavet esimesena kogus) kõigis käesolevas teates kirjeldatud eesmärkidel.
 • Teid puudutavat teavet võidakse edastada mis tahes teisele PMI tütarettevõttele, millega te ühendust võtate (näiteks kui reisite ja soovite teada saada, kust saab uues riigis osta PMI tooteid või kust leida teenuseid või toetust PMI toodetele) eesmärgiga meie poolt Teile osutatud teenuse taset paremaks muuta.

PMI tütarettevõtete andmed ja nende asukohariigid on saadaval siin.

Andmete edastamine kolmandatele isikutele

 • Me edastame Teid puudutavat teavet kolmandatele isikutele, kes pakuvad tooteid või teenuseid PMI tütarettevõtetele või Teile (nt reklaamilevitajad, makseteenuste osutajad, kättetoimetamisteenuse osutajad, jaemüüjad, tootekonsultandid, infoteenuste osutajad ja vanusepiirangu kinnitusteenuse osutajad).
 • Me edastame Teid puudutavat teavet PMI tütarettevõtete poolt hoolikalt valitud äripartneritele ja reklaamilevitajatele (juhindudes asjadest, mida saate meie toodetega seostada näiteks sellepärast, et neil on sarnane või seotud kujutis, stiil või funktsioonid), et nad saaksid Teiega ühendust võtta toodete, teenuste või reklaamikampaaniate suhtes, mis võivad Teile nende arvates huvi pakkuda, arvestades Teie eelistusi.
 • Me edastame Teid puudutavat teavet muudele kolmandatele isikutele seaduses nõutud või lubatud juhtudel, näiteks kontrolli-, järelevalve- ja reguleerivatele asutustele; valitsusasutustele; vastuseks õiguskaitseorganite või muude riigiametnike taotlustele; juhtudel, kui meie arvates on teabe avaldamine vajalik või asjakohane, et vältida väidetava või tegeliku ebaseadusliku tegevuse uurimisel füüsilist või rahalist kahju; ning organisatsioonilise reformiga seoses.

Kuhu võidakse Teid puudutavat teavet edastada?

Nagu iga rahvusvahelise organisatsiooni puhul, edastavad PMI tütarettevõtted teavet üle kogu maailma. Sellest tulenevalt võidakse Teid puudutavat teavet edastada üleilmsel tasandil (kui Teie teavet kogutakse Euroopa Majanduspiirkonnas, tähendab see, et Teie teavet saab edastada üle selle piiride).

Lisateave ...

Käesolevas teatises kirjeldatud teabe kasutamisel võib teavet Teie kohta edastada nii teabe kogumise riigi territooriumil kui ka väljaspool seda, sealhulgas riigis või territooriumil, kus ei pruugi olla samaväärsed andmekaitsestandardid.

Näiteks võivad Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) PMI tütarettevõtted edastada isikuandmeid PMI tütarettevõtetele väljaspool EMP-d. Andmeedastus toimub igal juhul:

 • kooskõlas Euroopa Komisjoni otsusega meetmete piisavuse kohta ;
 • rakendades turvameetmeid, näiteks ELi tüüplepinguid ; või
 • Teie ja meie vahelise lepingu (või Teie taotlusel võetud lepingueelsete meetmete sätete) kohaste kohustuste täitmisel või meie ja kolmanda isiku vahel Teie huvides sõlmitud lepingu sõlmimisel või täitmisel, nagu näiteks reisikorralduse osas.

Igal juhul võetakse nendes riikides või nendel territooriumidel kasutusele asjakohased turvameetmed seoses isikuandmete kaitsega vastavalt kohaldatavatele andmekaitseseadustele.

Kuidas me kaitseme Teie andmeid?

Me rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete kaitseks, et kaitsta neid ebaseadusliku avalikustamise, kasutamise, muutmise või kustutamise eest. Vajadusel kasutame kodeerimis- ja muid tehnoloogiaid, mis aitavad tagada Teie esitatud teabe turvalisust. Samuti nõuame, et meie teenusepakkujad järgiksid rangeid isikuandmete kaitse nõudeid.

Kui kaua Teie teavet hoitakse?

Me hoiame Teie teavet selle aja jooksul, mis on vajalik selle teabe kogumise eesmärkide saavutamiseks. Pärast seda ajavahemikku kustutame teabe. Selle perioodi kestus varieerub teabe kogumise eesmärkidest sõltuvalt. Tuleb märkida, et teatud tingimustel on Teil õigus nõuda teabe kustutamist. Lisaks oleme mõnikord õiguslikult kohustatud säilitama teavet näiteks maksude ja raamatupidamise eesmärkidel.

Lisateave ...

Tavaliselt salvestame andmeid järgmises tabelis kirjeldatud kriteeriumide alusel.

Liik

Selgitus / säilitamise tüüpkriteerium

 • Teile suunatud turundus (sh turundussõnumid) (kui Te kasutate digitaalseid suhtluspunkte ja olete suhtluseks saadaval)

Suurem osa Teie turundusprofiili teabest salvestatakse meie turundussuhte jooksul; näiteks seni, kuni Te jätkate meie digitaalsete suhtluspunktide kasutamist või vastate meie kommunikatsioonile. Sellele vaatamata vananevad Teie turundusprofiili mõned elemendid, näiteks Teiega suhtlemise protokollid, seepärast kustutame need kindla ajavahemiku järel (tavaliselt 3 aastat) automaatselt, vastavalt eesmärkidele, mille jaoks neid elemente koguti.

 • Teile suunatud turundus (sh turundussõnumid) (kui Te enam ei soovi meiega suhelda)

See stsenaarium on sarnane ülaltooduga, kuid kui me pole Teiega pikka aega (tavaliselt 2 aastat) ühendust võtnud, lõpetame Teie turundussõnumite saatmise ja kustutame Teie vastuste ajaloo. See juhtub näiteks siis, kui Te ei ole kunagi klõpsanud ürituse kutse linki või ei ole suhtluspunktis sisse loginud või ei ole selle aja jooksul klienditeenindusega ühendust võtnud. Selle põhjuseks on asjaolu, et me arvame, et Te ei soovi selliseid sõnumeid saada.

 • Teile suunatud turundus (sh turundussõnumid) (kui Te pole suhtlemiseks saadaval)

Kui olete registreeritud turundussõnumite saajaks, kuid Teie esitatud kontaktid ei toimi, hoiame Teie kontaktteavet tavaliselt ainult kuus kuud, et anda Teile võimalus tagasi pöörduda ja seda parandada.

 • Teile suunatud turundus (sh turundussõnumid) (lõpetamata registreerimine)

Kui hakkasite end andmebaasis registreerima, kuid ei lõpetanud protsessi, salvestame Teie andmed ainult 6 kuu jooksul (näiteks kui Te pole vanuse kinnitamise protsessi lõpetanud või ei nõustu suhtluspunktide kasutamise reeglitega), et anda Teile võimalus tagasi pöörduda ja protsess lõpetada.

 • turundusuuringud

Kui Te ei ole meie juures registreeritud muudel eesmärkidel (näiteks turundusteadete saamiseks, garantiideks, klienditeeninduseks) ning me kasutame Teie kohta avalikku teavet, et mõista turgu või Teie eelistusi, hoiame teavet Teie kohta lühikest aega, et teha turu-uuringute konkreetne etapp.

 • ostud ja garantiikohustused

Kui ostate kaupu, säilitame asjakohaseid andmeid senikaua, kui on vaja tehingu lõpuleviimiseks ja mis tahes juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks maksude ja raamatupidamise eesmärkidel). Kui registreerute ka seadme jaoks garantii saamiseks, säilitame vastava teabe konkreetse garantii kestuse ajaks.

 • klienditeenindus

Kui võtate ühendust klienditeeninduskeskusega, salvestame Teie küsimuse (sealhulgas teabe Teie päringu ja meie vastuse kohta) ja säilitame seda senikaua, kuni see on meie suhetes oluline, näiteks kui soovite, et me asendaksime seadme garantiitingimustel, või kui Teie hiljutised päringud on olulised. Ajutised salvestused (näiteks telefonivestluse automaatsalvestus, milles Te palute jaemüügipoega ühendamist) on olulised vaid juhul, kui pole tehtud püsivamaid salvestusi, ja neid hoitakse ainult ajutiselt.

 • tegevuse logifailid süsteemis

Süsteemis tehtud toimingute logifaile hoitakse tavaliselt ainult mõned kuud.

 • ärianalüüs

Ärianalüüsi andmeid kogutakse tavaliselt automaatselt, kui kasutate PMI suhtluspunkte, ja need depersonaliseeritakse/koondatakse lühikese aja jooksul.


Millised on Teie õigused ja lisavõimalused?

Teil on meie käsutuses oleva Teid puudutava teabe puhul mõned või kõik järgmised õigused:

 • taotleda meilt sellele juurdepääsu;
 • taotleda meilt selle parandamist, ajakohastamist või kustutamist;
 • taotleda meilt selle kasutamise keelamist teatud tingimustel;
 • vaidlustada selle kasutamine teatud tingimustel;
 • tühistada oma nõusolek selle meiepoolseks kasutamiseks;
 • andmete edastamiseks teatud tingimustel;
 • keelata meil selle kasutamine otseturunduse vajadusteks;
 • esitada kaebus oma riigi järelevalveorganile (selle olemasolul).

Pakume Teile lihtsaid viise, kuidas neid õigusi kasutada, näiteks linki „Katkestan tellimuse“, või lisame Teile saadetud sõnumites kontaktandmeid.

Mõned meie pakutavad mobiilirakendused saadavad ka tõuketeavitusi, näiteks uute toodete või teenuste kohta. Saate need teavitused oma telefoni või rakenduse seadetes blokeerida.

Lisateave ...

Teie õigused sõltuvad Teie riigi seadustest. Kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas, on Teil allpool olevas tabelis esitatud õigused. Kui asute mujal, saate meiega lisateabe saamiseks ühendust võtta (vt lõiku „Kelle poole küsimustega pöörduda?“ käesoleva teatise lõpus).

Õigus meie valduses olevale teabele enda kohta

Lisateave (märkus: teatud õiguslikud piirangud kehtivad kõikide nende õiguste kohta)

 • taotleda meilt sellele juurdepääsu

See on kinnitus:

 • selle kohta, kas me töötleme Teid puudutavat teavet;
 • meie nime ja kontaktandmete kohta;
 • töötlemise eesmärgi kohta;
 • kategooriate kohta, millega teave on seotud;
 • nende isikute kategooriate kohta, kellele me teavet edastame, ning juhtudel, kui isik on väljaspool EMP-d ega saa kasu meetmete piisavust puudutavatest Euroopa Komisjoni otsustest , nõuetekohaste turvameetmete kohta teabe kaitsmiseks;
 • (kui meil on see) teabeallika kohta, kui meie pole Teie andmeid kogunud;
 • (juhtudel, kui me teeme midagi sellist, millele Teie tähelepanu juhitakse) automaatse otsustusprotsessi olemasolul, sealhulgas profiilide koostamisel, millel on Teie jaoks õiguslikud tagajärjed või millel on Teile sellisel viisil oluline mõju, ja teave kaasatud loogikaskeemide, samuti sellise töötlemise tähtsuse ja tagajärgede kohta Teie jaoks;
 • kriteeriumide kohta selle perioodi määramiseks, mille jooksul me teavet hoiame.

Teie taotlusel esitame Teile meie käsutuses oleva teabe koopia Teie kohta (juhul kui see ei mõjuta teiste õigusi ja vabadusi).

 • taotleda meilt selle parandamist, ajakohastamist või kustutamist

Kohaldatav, kui meie käsutuses olev teave on ebatäpne või mittetäielik.

 • taotleda meilt selle kasutamise keelamist

Kohaldatav, kui:

 • meie kasutatav teave ei ole enam vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks me seda kasutame;
 • me kasutame teavet Teie nõusolekul ja Te tühistate oma nõusoleku (sel juhul peame meeles, et ei võta Teiega uuesti ühendust, välja arvatud juhul, kui teatate meile, et soovite seda. Kui soovite, et me kustutaksime kogu teabe Teie kohta; sel juhul austame Teie soovi);
 • me kasutame teavet õigustatud huvi alusel ja leiame, et Teie vastuväidete kohaselt ei ole selle kasutamise jätkamine meie huvides;
 • teave on saadud või on seda kasutatud ebaseaduslikul viisil; või
 • see on vajalik õiguslike kohustuste täitmiseks.
 • taotleda meilt selle töötlemise keelamist

See õigus kehtib ajutiselt, kuni me menetleme Teie küsimust, kui Te:

 • vaidlustate meie kasutatava teabe õigsuse; või
 • vastustate teabe kasutamist meie poolt seadusliku õiguse alusel (kui Te kasutate oma õigust nendel juhtudel, teavitame Teid enne teabe taaskasutamist).

Seda õigust kohaldatakse ka juhtudel, kui:


 • teabe kasutamine meie poolt on ebaseaduslik ja Te olete andmete kustutamise vastu;
 • meie neid andmeid enam ei vaja, kuid Teil on neid vaja õigusliku vaidluse algatamiseks.
 • vastustada selle meiepoolset töötlemist

Sellisel juhul on Teil kaks õigust:

 • kui me kasutame teavet Teie kohta otseturunduseks: Teil on õigus tellimus tühistada (seda põhjendamata) ja me rahuldame Teie nõude;
 • kui me kasutame Teid puudutavat teavet õigustatud huvi alusel otseturunduse eesmärkidel, on Teil õigus vastustada selle meiepoolset kasutamist neil eesmärkidel, selgitades oma konkreetset olukorda, ning me kaalume Teie vastuväiteid.
 • tühistada oma nõusolek selle kasutamiseks meie poolt

Kehtib, kui meie poolt Teiega seotud teabe kasutamise õiguslik alus on Teie nõusolek. Need juhtumid selguvad kontekstist.

 • andmete ülekandmiseks

Kui:

 • olete esitanud meile andmed; ning
 • me kasutame neid andmeid automaatsete vahenditega Teie nõusoleku või meie lepinguliste kohustuste alusel Teie suhtes,

sellisel juhul on Teil õigus saada meilt need andmed tagasi üldiselt aktsepteeritud vormingus ja Teil on õigus nõuda, et me edastaksime need andmed kellelegi, kui see on meie jaoks tehniliselt võimalik.

 • esitada kaebus oma riigi järelevalveasutusele

Iga Euroopa Majanduspiirkonna riigil peab nendel eesmärkidel kohustuslikult olema üks või mitu riigiasutust.
Nende kontaktandmed on siin: ec.europa.eu
Teistes riikides külastage oma riigi vastutava ametkonna veebilehte.


Kelle poole küsimustega pöörduda?

Kui Teil on mis tahes küsimusi või soovite kasutada mis tahes õigusi, leiate vastava PMI tütarettevõtte või vajaduse korral isikuandmete töötlemise eest vastutava isiku kontaktandmed siit. Kontaktandmed saadetakse ka kõigis PMI tütarettevõtete saadetud kirjades.

Kui Teie riigis on asutus, mis kontrollib isikuandmete kaitse seaduse täitmist, on Teil õigus pöörduda mis tahes küsimuste ja soovitustega selle asutuse poole. Kui PMI asjaomane tütarettevõte ei suuda Teie küsimusi lahendada või ettepanekutele vastata, on Teil ka õigus pöörduda kohtuliku kaitse saamiseks oma riigi kohtusse.

Selle teatise muudatused

Me uuendame käesolevat teatist (ja mis tahes täiendavaid privaatsusteatisi) aeg-ajalt. Teavitame Teid muudatustest seaduses ette nähtud juhtudel.

Viimased muudatused on tehtud 10. veebruaril 2022. aastal

Eesmärk Kogumise viis ja töötlemise õiguslik alus Juriidiliste kohustuste järgimiseks


 • kinnitada Teie vanust ja meie toodete kasutaja staatust.

See teave edastatakse tavaliselt otse Teile.

Me kasutame seda, sest meie jaoks on oluline järgida juriidilist kohustust müüa tooteid ainult täiskasvanutele või siis on meil riikides, kus sellist juriidilist kohustust ei ole, seaduslik ärihuvi müüa meie tooteid ainult täiskasvanutele, mitte minnes seejuures vastuollu Teie huvide, õiguste ja vabadustega Teid puudutava teabe kaitsmisel. Meie toodete müümiseks


 • täita Teie tellimusi (sh saata saamisteatis);
 • töödelda Teie makseid;
 • pakkuda garantiiteenuseid.

See teave edastatakse tavaliselt otse Teile (üldjuhul nimi, aadress, makseteave).

Me kasutame seda, et täita oma lepingulisi kohustusi Teie kui meie toodete ostja suhtes. Müügiga seotud teenuste osutamiseks


 • tegeleda Teie päringute ja taotlustega;
 • pidada Teiega kirjavahetust;
 • teostada üldhaldust ja lahendada probleeme;

See teave edastatakse tavaliselt otse Teile.

Me kasutame seda, sest meil on õigustatud ärihuvi – pakkuda oma tarbijatele müügiga seotud teenuseid, mis ei ole vastuolus Teie huvide, õiguste ja vabadustega Teid puudutava teabe kaitsmisel. Meie toodete reklaamimiseks (seadusega lubatud juhtudel)


 • mõista Teie eelistusi (näiteks millised tooted või üritused võivad Teile huvi pakkuda või sobivad paremini Teie vajadustega) ja reklaamida neid seadusega lubatud juhtudel Teile isiklikult;
 • hallata lojaalsusprogramme, kutsuda teid neis osalema, hallata uuringuid või turu-uuringute kampaaniaid;
 • turu-uuringute eesmärgil;
 • arendada turundusstrateegiaid;
 • hallata turunduskampaaniaid;
 • kohandada teie kogemusi, näiteks PMI suhtluspunkte (näiteks külastuse isikupärastamiseks, nt tervituste või soovitustega, mis võivad teile huvi pakkuda PMI tooteid müüvates müügikohtades ja üritustel)
 • hallata lojaalsus- ja soovitusprogramme

Reeglina on see kombinatsioon Teie poolt meile edastatavast teabest (näiteks Teie nimi, samuti kontaktandmed ja sotsiaalvõrgustike üksikasjad); meie poolt automaatselt kogutud teabest (näiteks kasutades tehnoloogiaid PMI suhtluspunktide ning meie saadetud e-kirjade ja SMS-ide kasutamise jälgimiseks) ja (seadusega lubatud juhtudel) kolmandatelt isikutelt saadud teabest (näiteks sotsiaalvõrgustikes avaldatust).

Me kasutame seda oma õigustatud ärihuvide alusel, milleks on meie toodete reklaamimine, PMI suhtluspunktide haldamine ja kliendi konkreetsetele vajadustele kohandamine, ilma et see oleks vastuolus Teie huvide, õiguste ja vabadustega Teid puudutava teabe kaitsmisel.

Teatud olukordades, kui kasutame teavet automatiseeritud otsuse tegemiseks, tugineme teie selgesõnalisele nõusolekule. Sel juhul anname teile eraldi teada otsuse tegemise loogika, samuti selle tähenduse ja eeldatavate tagajärgede kohta teie jaoks. Meie toodete reklaamimiseks (seadusega lubatud juhtudel)


 • pakkuda teile teavet PMI sidusettevõtete kohta ja neid hallata, nt nende reklaamide, toodete ja teenuste, müügikohtade, sündmuste ja meie toodete reguleerimise kohta
 • kohandada teile saadetavate sõnumite või teile kuvatavate reklaamide sisu
 • arendada ja täiustada vahendeid nende eesmärkide saavutamiseks

Reeglina on see kombinatsioon Teie poolt meile edastatavast teabest (näiteks Teie nimi, samuti kontaktandmed ja sotsiaalvõrgustike üksikasjad); meie poolt automaatselt kogutud teabest (näiteks kasutades tehnoloogiaid PMI suhtluspunktide ning meie saadetud e-kirjade ja SMS-ide kasutamise jälgimiseks) ja (seadusega lubatud juhtudel) kolmandatelt isikutelt saadud teabest (näiteks sotsiaalvõrgustikes avaldatust).

Me kasutame seda oma õigustatud ärihuvide alusel, milleks on meie toodete reklaamimine, PMI suhtluspunktide haldamine ja kliendi konkreetsetele vajadustele kohandamine, ilma et see oleks vastuolus Teie huvide, õiguste ja vabadustega Teid puudutava teabe kaitsmisel.

Üksikutes riikides, teatud õiguslikes olukordades, saadame need materjalid Teile elektroonilisel kujul ainult Teie nõusolekul. Eespool nimetatud eesmärkide toetamiseks


 • hallata Teie kontosid;
 • pakkuda võimalusi kasutada PMI suhtluspunkte (näiteks võimaldada Teil olla registreeritud süsteemis suhtluspunkti eri jaotises, mis on mõeldud ainult volitatud kasutajatele, keele-eelistuste haldamiseks, Teie ostukorvi seostamiseks Teiega);
 • kirjavahetuseks Teiega;
 • Teie kohtumiste korraldamiseks meiega või meie toodete või teenuste toetajatega (nt seoses uute toodete või müügijärgsete teenustega)
 • võimaldada Teil tunda dünaamikat täiel määral;
 • hallata ja lahendada probleeme.

Tavaliselt on see kombinatsioon Teie poolt meile esitatud teabest (tavaliselt nimi, parool (või samaväärne tunnus)) ja meie poolt automaatselt kogutud teabest (näiteks Teie seadme, tuvastusfailide ja sarnaste jälgimistehnoloogiate kohta).

Me kasutame seda vastavalt toetatava teabe kasutamise eesmärgile. Näiteks kui haldame Teie kontot, et toetada ostmist või pakkuda müügijärgset teenindust, kasutame seda teavet, et täita oma lepingulisi kohustusi seoses Teie kui meie toodete ostjaga; kui haldame Teie kontot, et näidata Teile meie tooteid, toetame turundust ja seega kasutame seda oma õigustatud ärihuvi alusel oma toodete reklaamimisel, mis ei ole vastuolus Teie huvide, õiguste ja vabadustega Teid puudutava teabe kaitsmisel jne. Ärianalüüs ja täiustamine


 • lubada meil või meie äripartneritel teavitada Teid võimalustest kaasata PMI toodete müügiedendusega seotud üritustesse;
 • ärianalüüsi ja parendamise eesmärgil (sealhulgas PMI tooted, müügipunktid, kus PMI tooteid müüakse, sündmused, digitaalsed suhtluspunktid PMI ja teave, mida meie (või meie tütarettevõtted) oma tarbijatele pakume).

Tavaliselt on see kombinatsioon Teie poolt meile edastatud teabest, automaatselt kogutud teabest ja (seadusega lubatud juhtudel) kolmandatelt isikutelt saadud teabest.

Me kasutame seda meie õigustatud ärihuvide alusel, mis seisneb meie kommertstegevuse, toodete, PMI suhtluspunktide, müügipunktide ja ürituste tõhususe analüüsis ja parenduses ning selles, et kutsume Teid osalema PMI toodete reklaamimises, ilma et see oleks vastuolus Teie huvide, õiguste ja vabadustega Teid puudutava teabe kaitsmisel.

Juhul kui Teid puudutava teabe kasutamine meie poolt ei põhine ülaltoodud õiguslikel põhjustel, palume enne teabe töötlemist Teie nõusolekut (need juhtumid selguvad kontekstist).

Mõnel juhul kasutame Teid puudutavat teavet muul viisil kui eespool kirjeldatud. Sellisel juhul esitame privaatsusteabe lisateatise, milles selgitatakse sellist kasutamist. Te peaksite tutvuma kõiki selle teatisega seotud lisateatistega.

Automatiseeritud töötlemine ja otsuste tegemine

Toetume oma toodete ja teenuste turundamise kontekstis automatiseeritud töötlemisele, sealhulgas profiilide koostamisele (teie teabe automatiseeritud töötlemise vorm teie eelistuste ja käitumise hindamiseks, analüüsimiseks või ennustamiseks), et tagada isikupärastatud kogemus ja pakkuda teile sisu, mis on konkreetselt teie jaoks asjakohane. Sellega seoses tugineme üldiselt õigustatud huvile ja teil on igal ajal õigus sellisele töötlemisele vastuväiteid esitada.

Teatud juhtudel võime kasutada automatiseeritud otsuste tegemist ainult siis, kui olete andnud selleks selgesõnalise nõusoleku. Sellisel juhul edastame teile eraldi teate, milles selgitame otsuse tegemise loogikat, olulisust ja eeldatavaid tagajärgi. Näiteks võime tugineda automatiseeritud otsuste tegemisele, et pakkuda teile kohandatud toote- või teenusepakkumisi, mis põhinevad teie suhtlusel PMI puutepunktidega, eelkõige lojaalsusprogrammi raames. Teil on igal ajal õigus taotleda selle asemel käsitsi otsustamisprotsessi, avaldada oma arvamust, tagasi võtta eelnevalt antud nõusolek või vaidlustada otsus üksnes automatiseeritud töötlemisel põhineva otsuse tegemisel, kui selline konkreetne otsus teid oluliselt mõjutaks.

Välja arvatud teatud ülalmainitud olukorrad, kus me tugineme kohandatud pakkumiste pakkumisel teie selgesõnalisele nõusolekule, ei kasuta me muul viisil automaatset töötlemist, sealhulgas profiilide koostamist, et teha teie kohta otsus, millel on teile õiguslik või muu oluline mõju.

Kellele me edastame Teie teavet ja millistel eesmärkidel?

Me edastame teavet Teie kohta:

 • PMI tütarettevõtetele;
 • kolmandatele isikutele, kes pakuvad PMI tütarettevõtetele või Teile tooteid või teenuseid;
 • PMI tütarettevõtete hoolikalt valitud äripartneritele ja reklaamilevitajatele (meie toodetega seotud valdkondades või vastavuses nende stiili ja kujundusega), et nad saaksid võtta Teiega ühendust pakkumiste asjus, mis võiksid nende arvates Teile huvi pakkuda, arvestades Teie eelistusi; ja
 • muudele kolmandatele pooltele õigusaktidega nõutud või lubatud juhtudel.

Lisateave ...

Andmete edastamine teistele PMI tütarettevõtetele

 • Teid puudutav teave edastatakse ettevõttele Philip Morris International Management SA (asub Lausanne′is, Šveitsis), mis on PMI tütarettevõtete isikuandmete töötlemise keskasutuse asukoht. Philip Morris International Management SA töötleb Teid puudutavat teavet kõigil käesolevas teates kirjeldatud eesmärkidel.
 • Teid puudutavat teavet võidakse edastada Teie elukohariigi eest vastutavale PMI tütarettevõttele (kui see ei olnud PMI tütarettevõte, kes teavet esimesena kogus) kõigis käesolevas teates kirjeldatud eesmärkidel.
 • Teid puudutavat teavet võidakse edastada mis tahes teisele PMI tütarettevõttele, millega te ühendust võtate (näiteks kui reisite ja soovite teada saada, kust saab uues riigis osta PMI tooteid või kust leida teenuseid või toetust PMI toodetele) eesmärgiga meie poolt Teile osutatud teenuse taset paremaks muuta.

PMI tütarettevõtete andmed ja nende asukohariigid on saadaval siin.

Andmete edastamine kolmandatele isikutele

 • Me edastame Teid puudutavat teavet kolmandatele isikutele, kes pakuvad tooteid või teenuseid PMI tütarettevõtetele või Teile (nt reklaamilevitajad, makseteenuste osutajad, kättetoimetamisteenuse osutajad, jaemüüjad, tootekonsultandid, infoteenuste osutajad ja vanusepiirangu kinnitusteenuse osutajad).
 • Me edastame Teid puudutavat teavet PMI tütarettevõtete poolt hoolikalt valitud äripartneritele ja reklaamilevitajatele (juhindudes asjadest, mida saate meie toodetega seostada näiteks sellepärast, et neil on sarnane või seotud kujutis, stiil või funktsioonid), et nad saaksid Teiega ühendust võtta toodete, teenuste või reklaamikampaaniate suhtes, mis võivad Teile nende arvates huvi pakkuda, arvestades Teie eelistusi.
 • Me edastame Teid puudutavat teavet muudele kolmandatele isikutele seaduses nõutud või lubatud juhtudel, näiteks kontrolli-, järelevalve- ja reguleerivatele asutustele; valitsusasutustele; vastuseks õiguskaitseorganite või muude riigiametnike taotlustele; juhtudel, kui meie arvates on teabe avaldamine vajalik või asjakohane, et vältida väidetava või tegeliku ebaseadusliku tegevuse uurimisel füüsilist või rahalist kahju; ning organisatsioonilise reformiga seoses.

Kuhu võidakse Teid puudutavat teavet edastada?

Nagu iga rahvusvahelise organisatsiooni puhul, edastavad PMI tütarettevõtted teavet üle kogu maailma. Sellest tulenevalt võidakse Teid puudutavat teavet edastada üleilmsel tasandil (kui Teie teavet kogutakse Euroopa Majanduspiirkonnas, tähendab see, et Teie teavet saab edastada üle selle piiride).

Lisateave ...

Käesolevas teatises kirjeldatud teabe kasutamisel võib teavet Teie kohta edastada nii teabe kogumise riigi territooriumil kui ka väljaspool seda, sealhulgas riigis või territooriumil, kus ei pruugi olla samaväärsed andmekaitsestandardid.

Näiteks võivad Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) PMI tütarettevõtted edastada isikuandmeid PMI tütarettevõtetele väljaspool EMP-d. Andmeedastus toimub igal juhul:

 • kooskõlas Euroopa Komisjoni otsusega meetmete piisavuse kohta;
 • rakendades turvameetmeid, näiteks ELi tüüplepinguid; või
 • Teie ja meie vahelise lepingu (või Teie taotlusel võetud lepingueelsete meetmete sätete) kohaste kohustuste täitmisel või meie ja kolmanda isiku vahel Teie huvides sõlmitud lepingu sõlmimisel või täitmisel, nagu näiteks reisikorralduse osas.

Igal juhul võetakse nendes riikides või nendel territooriumidel kasutusele asjakohased turvameetmed seoses isikuandmete kaitsega vastavalt kohaldatavatele andmekaitseseadustele.

Kuidas me kaitseme Teie andmeid?

Me rakendame asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete kaitseks, et kaitsta neid ebaseadusliku avalikustamise, kasutamise, muutmise või kustutamise eest. Vajadusel kasutame kodeerimis- ja muid tehnoloogiaid, mis aitavad tagada Teie esitatud teabe turvalisust. Samuti nõuame, et meie teenusepakkujad järgiksid rangeid isikuandmete kaitse nõudeid.

Kui kaua Teie teavet hoitakse?

Me hoiame Teie teavet selle aja jooksul, mis on vajalik selle teabe kogumise eesmärkide saavutamiseks. Pärast seda ajavahemikku kustutame teabe. Selle perioodi kestus varieerub teabe kogumise eesmärkidest sõltuvalt. Tuleb märkida, et teatud tingimustel on Teil õigus nõuda teabe kustutamist. Lisaks oleme mõnikord õiguslikult kohustatud säilitama teavet näiteks maksude ja raamatupidamise eesmärkidel.

Lisateave ...

Tavaliselt salvestame andmeid järgmises tabelis kirjeldatud kriteeriumide alusel.

Liik

Selgitus / säilitamise tüüpkriteerium

 • Teile suunatud turundus (sh turundussõnumid) (kui Te kasutate digitaalseid suhtluspunkte ja olete suhtluseks saadaval)

Suurem osa Teie turundusprofiili teabest salvestatakse meie turundussuhte jooksul; näiteks seni, kuni Te jätkate meie digitaalsete suhtluspunktide kasutamist või vastate meie kommunikatsioonile. Sellele vaatamata vananevad Teie turundusprofiili mõned elemendid, näiteks Teiega suhtlemise protokollid, seepärast kustutame need kindla ajavahemiku järel (tavaliselt 3 aastat) automaatselt, vastavalt eesmärkidele, mille jaoks neid elemente koguti.

 • Teile suunatud turundus (sh turundussõnumid) (kui Te enam ei soovi meiega suhelda)

See stsenaarium on sarnane ülaltooduga, kuid kui me pole Teiega pikka aega (tavaliselt 2 aastat) ühendust võtnud, lõpetame Teie turundussõnumite saatmise ja kustutame Teie vastuste ajaloo. See juhtub näiteks siis, kui Te ei ole kunagi klõpsanud ürituse kutse linki või ei ole suhtluspunktis sisse loginud või ei ole selle aja jooksul klienditeenindusega ühendust võtnud. Selle põhjuseks on asjaolu, et me arvame, et Te ei soovi selliseid sõnumeid saada.

 • Teile suunatud turundus (sh turundussõnumid) (kui Te pole suhtlemiseks saadaval)

Kui olete registreeritud turundussõnumite saajaks, kuid Teie esitatud kontaktid ei toimi, hoiame Teie kontaktteavet tavaliselt ainult kuus kuud, et anda Teile võimalus tagasi pöörduda ja seda parandada.

 • Teile suunatud turundus (sh turundussõnumid) (lõpetamata registreerimine)

Kui hakkasite end andmebaasis registreerima, kuid ei lõpetanud protsessi, salvestame Teie andmed ainult 6 kuu jooksul (näiteks kui Te pole vanuse kinnitamise protsessi lõpetanud või ei nõustu suhtluspunktide kasutamise reeglitega), et anda Teile võimalus tagasi pöörduda ja protsess lõpetada.

 • turundusuuringud

Kui Te ei ole meie juures registreeritud muudel eesmärkidel (näiteks turundusteadete saamiseks, garantiideks, klienditeeninduseks) ning me kasutame Teie kohta avalikku teavet, et mõista turgu või Teie eelistusi, hoiame teavet Teie kohta lühikest aega, et teha turu-uuringute konkreetne etapp.

 • ostud ja garantiikohustused

Kui ostate kaupu, säilitame asjakohaseid andmeid senikaua, kui on vaja tehingu lõpuleviimiseks ja mis tahes juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks maksude ja raamatupidamise eesmärkidel). Kui registreerute ka seadme jaoks garantii saamiseks, säilitame vastava teabe konkreetse garantii kestuse ajaks.

 • klienditeenindus

Kui võtate ühendust klienditeeninduskeskusega, salvestame Teie küsimuse (sealhulgas teabe Teie päringu ja meie vastuse kohta) ja säilitame seda senikaua, kuni see on meie suhetes oluline, näiteks kui soovite, et me asendaksime seadme garantiitingimustel, või kui Teie hiljutised päringud on olulised. Ajutised salvestused (näiteks telefonivestluse automaatsalvestus, milles Te palute jaemüügipoega ühendamist) on olulised vaid juhul, kui pole tehtud püsivamaid salvestusi, ja neid hoitakse ainult ajutiselt.

 • tegevuse logifailid süsteemis

Süsteemis tehtud toimingute logifaile hoitakse tavaliselt ainult mõned kuud.

 • ärianalüüs

Ärianalüüsi andmeid kogutakse tavaliselt automaatselt, kui kasutate PMI suhtluspunkte, ja need depersonaliseeritakse/koondatakse lühikese aja jooksul.


Millised on Teie õigused ja lisavõimalused?

Teil on meie käsutuses oleva Teid puudutava teabe puhul mõned või kõik järgmised õigused:

 • taotleda meilt sellele juurdepääsu;
 • taotleda meilt selle parandamist, ajakohastamist või kustutamist;
 • taotleda meilt selle kasutamise keelamist teatud tingimustel;
 • vaidlustada selle kasutamine teatud tingimustel;
 • tühistada oma nõusolek selle meiepoolseks kasutamiseks;
 • andmete edastamiseks teatud tingimustel;
 • keelata meil selle kasutamine otseturunduse vajadusteks;
 • esitada kaebus oma riigi järelevalveorganile (selle olemasolul).

Pakume Teile lihtsaid viise, kuidas neid õigusi kasutada, näiteks linki „Katkestan tellimuse“, või lisame Teile saadetud sõnumites kontaktandmeid.

Mõned meie pakutavad mobiilirakendused saadavad ka tõuketeavitusi, näiteks uute toodete või teenuste kohta. Saate need teavitused oma telefoni või rakenduse seadetes blokeerida.

Lisateave ...

Teie õigused sõltuvad Teie riigi seadustest. Kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas, on Teil allpool olevas tabelis esitatud õigused. Kui asute mujal, saate meiega lisateabe saamiseks ühendust võtta (vt lõiku „Kelle poole küsimustega pöörduda?“ käesoleva teatise lõpus).

Õigus meie valduses olevale teabele enda kohta

Lisateave (märkus: teatud õiguslikud piirangud kehtivad kõikide nende õiguste kohta)

 • taotleda meilt sellele juurdepääsu

See on kinnitus:

 • selle kohta, kas me töötleme Teid puudutavat teavet;
 • meie nime ja kontaktandmete kohta;
 • töötlemise eesmärgi kohta;
 • kategooriate kohta, millega teave on seotud;
 • nende isikute kategooriate kohta, kellele me teavet edastame, ning juhtudel, kui isik on väljaspool EMP-d ega saa kasu meetmete piisavust puudutavatest Euroopa Komisjoni otsustest , nõuetekohaste turvameetmete kohta teabe kaitsmiseks;
 • (kui meil on see) teabeallika kohta, kui meie pole Teie andmeid kogunud;
 • (juhtudel, kui me teeme midagi sellist, millele Teie tähelepanu juhitakse) automaatse otsustusprotsessi olemasolul, sealhulgas profiilide koostamisel, millel on Teie jaoks õiguslikud tagajärjed või millel on Teile sellisel viisil oluline mõju, ja teave kaasatud loogikaskeemide, samuti sellise töötlemise tähtsuse ja tagajärgede kohta Teie jaoks;
 • kriteeriumide kohta selle perioodi määramiseks, mille jooksul me teavet hoiame.

Teie taotlusel esitame Teile meie käsutuses oleva teabe koopia Teie kohta (juhul kui see ei mõjuta teiste õigusi ja vabadusi).

 • taotleda meilt selle parandamist, ajakohastamist või kustutamist

Kohaldatav, kui meie käsutuses olev teave on ebatäpne või mittetäielik.

 • taotleda meilt selle kasutamise keelamist

Kohaldatav, kui:

 • meie kasutatav teave ei ole enam vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks me seda kasutame;
 • me kasutame teavet Teie nõusolekul ja Te tühistate oma nõusoleku (sel juhul peame meeles, et ei võta Teiega uuesti ühendust, välja arvatud juhul, kui teatate meile, et soovite seda. Kui soovite, et me kustutaksime kogu teabe Teie kohta; sel juhul austame Teie soovi);
 • me kasutame teavet õigustatud huvi alusel ja leiame, et Teie vastuväidete kohaselt ei ole selle kasutamise jätkamine meie huvides;
 • teave on saadud või on seda kasutatud ebaseaduslikul viisil; või
 • see on vajalik õiguslike kohustuste täitmiseks.
 • taotleda meilt selle töötlemise keelamist

See õigus kehtib ajutiselt, kuni me menetleme Teie küsimust, kui Te:

 • vaidlustate meie kasutatava teabe õigsuse; või
 • vastustate teabe kasutamist meie poolt seadusliku õiguse alusel (kui Te kasutate oma õigust nendel juhtudel, teavitame Teid enne teabe taaskasutamist).

Seda õigust kohaldatakse ka juhtudel, kui:


 • teabe kasutamine meie poolt on ebaseaduslik ja Te olete andmete kustutamise vastu;
 • meie neid andmeid enam ei vaja, kuid Teil on neid vaja õigusliku vaidluse algatamiseks.
 • vastustada selle meiepoolset töötlemist

Sellisel juhul on Teil kaks õigust:

 • kui me kasutame teavet Teie kohta otseturunduseks: Teil on õigus tellimus tühistada (seda põhjendamata) ja me rahuldame Teie nõude;
 • kui me kasutame Teid puudutavat teavet õigustatud huvi alusel otseturunduse eesmärkidel, on Teil õigus vastustada selle meiepoolset kasutamist neil eesmärkidel, selgitades oma konkreetset olukorda, ning me kaalume Teie vastuväiteid.
 • tühistada oma nõusolek selle kasutamiseks meie poolt

Kehtib, kui meie poolt Teiega seotud teabe kasutamise õiguslik alus on Teie nõusolek. Need juhtumid selguvad kontekstist.

 • andmete ülekandmiseks

Kui:

 • olete esitanud meile andmed; ning
 • me kasutame neid andmeid automaatsete vahenditega Teie nõusoleku või meie lepinguliste kohustuste alusel Teie suhtes,

sellisel juhul on Teil õigus saada meilt need andmed tagasi üldiselt aktsepteeritud vormingus ja Teil on õigus nõuda, et me edastaksime need andmed kellelegi, kui see on meie jaoks tehniliselt võimalik.

 • esitada kaebus oma riigi järelevalveasutusele

Iga Euroopa Majanduspiirkonna riigil peab nendel eesmärkidel kohustuslikult olema üks või mitu riigiasutust.
Nende kontaktandmed on siin: ec.europa.eu
Teistes riikides külastage oma riigi vastutava ametkonna veebilehte.


Kelle poole küsimustega pöörduda?

Kui Teil on mis tahes küsimusi või soovite kasutada mis tahes õigusi, leiate vastava PMI tütarettevõtte või vajaduse korral isikuandmete töötlemise eest vastutava isiku kontaktandmed siit. Kontaktandmed saadetakse ka kõigis PMI tütarettevõtete saadetud kirjades.

Kui Teie riigis on asutus, mis kontrollib isikuandmete kaitse seaduse täitmist, on Teil õigus pöörduda mis tahes küsimuste ja soovitustega selle asutuse poole. Kui PMI asjaomane tütarettevõte ei suuda Teie küsimusi lahendada või ettepanekutele vastata, on Teil ka õigus pöörduda kohtuliku kaitse saamiseks oma riigi kohtusse.

Selle teatise muudatused

Me uuendame käesolevat teatist (ja mis tahes täiendavaid privaatsusteatisi) aeg-ajalt. Teavitame Teid muudatustest seaduses ette nähtud juhtudel.

Viimased muudatused on tehtud 10. veebruaril 2022. aastal

See toode on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele ja ei ole riskivaba. Nikotiin tekitab sõltuvust.