Shiro-e veebisaidi kasutustingimused

Viimati uuendatud:

Sissejuhatus

Tere tulemast veebisaidile  ee-ee.shiro.com (edaspidi veebisait), mille omanik ja haldaja on Philip Morris Eesti Oü, Tartu mnt. 43 / F. R. Kreutzwaldi 24, Tallinn 10147, Eesti, +372 60 50 400  (käesolevates kasutustingimustes viidatud kui „meie“ või „meid“).

Kes me oleme? Oleme Philip Morris Internationali kontserni liige. Oleme end teie jaoks määratlenud ja andnud oma kontaktandmed veebisaidil, millega seoses on teid siia suunatud.

Kuidas te nende tingimustega nõustute? Veebisaiti kasutades nõustute nende kasutustingimustega (edaspidi „ tingimused“). Need on veebisaidi kasutamisega seotud olulised sätted: enne veebisaidi kasutamist peaksite need läbi lugema, sest need on teie jaoks siduvad.

Vastutuse piirangud Veebisaiti kasutades nõustute teatud vastutuse piirangutega, mida me käesolevates tingimustes selgitame. Kokkuvõttes kasutate veebisaiti omal vastutusel; me ei võta selle ega selle kasutamise eest mingit vastutust ega anna mingeid garantiisid (otseseid ega kaudseid).

KUI TE NENDE TINGIMUSTEGA EI NÕUSTU, EI TOHI TE SEDA VEEBISAITI KASUTADA.

Lisatingimused Kui soovite tarbida selle veebisaidi teatud jaotisi või kasutada mis tahes tegevusi, mida teile selle kaudu pakume, võivad kehtida muud tingimused ja märkused. Sellisel juhul juhitakse sellele teie tähelepanu ja mõnes olukorras võidakse teil enne jätkamist paluda sellised märkused läbi lugeda ja kinnitada oma nõustumist nendega.

Nende tingimuste muutmine Me võime neid tingimusi aeg-ajalt muuta. Kui seda teeme, teavitame teid sellistest muudatustest esmakordsel sisselogimisel veebisaidile pärast nende muudatuste jõustumist. Veebisaidi kasutamise jätkamisega nõustute uuendatud tingimustega. Selle lehe ülaosas olev kuupäev näitab, millal neid tingimusi viimati uuendati.

 

Veebisaidi kasutamine

Veebisait on mõeldud kasutamiseks vähemalt 18-aastastele tubaka- või nikotiinitoodete täiskasvanud tarbijatele, kes soovivad jätkata tubaka- või nikotiinitoodete kasutamist (edaspidi „sihtkasutaja“) ja kes asuvad riigis, mis on märgitud meie kontaktandmetes. Kui te ei vasta nendele nõuetele, ei tohi te veebisaiti kasutada.

Veebisaidi muutmine ja peatamine

Jätame endale õiguse oma äranägemisel muuta, peatada või lõpetada veebisaidi või selle mis tahes osa toimimine või sellele ligipääs. Näiteks võime kasutajate jaoks veebisaidi tegevuse lõpetada, kui meil on alust arvata, et veebisaiti kasutab keegi, kes ei ole sihtkasutaja.

Samuti võime igal ajal veebisaiti uuendada ja muuta selle sisu. Kuigi teeme mõistlikke jõupingutusi veebisaidil oleva teabe ajakohastamiseks, pöörame tähelepanu asjaolule, et sellel olev sisu võib olla mis tahes ajahetkel aegunud ja me ei ole kohustatud seda uuendama.

Samuti võime katkestada veebisaidi või selle mis tahes osa korrapärase töö, kui see on vajalik tavapärase või erakorralise hoolduse tegemiseks, vigade parandamiseks või muude muudatuste tegemiseks.

Veebisaidi ja materjalide kasutamine

Veebisait ja kogu selle sisu (sealhulgas foorumisse postitatud sõnumid, tarkvara, failid, graafika, andmed, pildid ja muu materjal) (edaspidi „ materjal“) on meie, meie sidusettevõtete või litsentsiandjate (või mis tahes eelnimetatute kombinatsiooni) ainuomand ja seda kaitstakse nii teie kui ka teiste riikide seadustega.

Kõik materjali intellektuaalomandi õigused on reserveeritud meile või meie litsentsiandjatele. Te ei tohi veebisaidi mis tahes osa või mis tahes materjali kasutada, modifitseerida, kopeerida, reprodutseerida, uuesti avaldada, üles laadida, postitada, edastada, levitada, müüa, litsentseerida, rentida, avalikult kuvada ega esitada, eetrisse anda, redigeerida, kohandada, luua sellest tuletatud tööd ega seda mis tahes viisil pöördkonstrueerida.

Veebisait ja materjal on ette nähtud ainult teie isiklikuks, privaatseks kasutamiseks. Te ei tohi neid kasutada muudel eesmärkidel (näiteks ei tohi te neid kasutada ärilistel ega kaubanduslikel eesmärkidel). Pöörake tähelepanu allpool esitatud lõigule „Vastutuse piirang“.

Lingid

Veebisait võib sisaldada linke kolmandate poolte veebisaitidele. Sellised lingid on esitatud üksnes teie mugavuse huvides. Kuna me ei saa selliseid veebisaite kontrollida ja me ei kontrolli neid, arvestage järgmisega:

  • me ei toeta neid, me ei vastuta nende eest ega anna nendega seoses lubadusi: esmajoones ei vastuta me nende veebisaitide kättesaadavaks tegemise tingimuste ega nende privaatsustavade, nende kättesaadavuse, sisu, reklaami, toodete või muude neil olevate või neilt saadavate materjalide, teenuste või teabe eest; ja
  • kui külastate mõnda sellist veebisaiti, teete seda oma vastutusel.

Te ei tohi veebisaiti freimida, linkida ega süvalinkida ühelegi teisele veebisaidile.

Privaatsus ja küpsiste kasutamine

Teie isikuandmete kogumine ja töötlemine kontaktipunktides toimub kooskõlas meie privaatsusteatisega. Palun lugege see läbi, et saada lisateavet selle kohta, milliseid isikuandmeid me teie kohta võime koguda, kuidas me neid kasutame, kellega me neid jagame, kuidas me neid kaitseme, millised on teie õigused ja kuidas te saate neid teostada.

Sellel veebisaidil kasutatakse ka küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid teatud külastajateabe automaatseks kogumiseks.

Enne veebisaidi kasutamist peaksite üle vaatama meie privaatsuspoliitika ja küpsiste kasutamise teatise ning sarnaselt käesolevatele tingimustele võime neid igal ajal muuta.

Vastutuse välistamine

Kuigi me teeme kõik endast oleneva, et veebisait oleks informatiivne ja seda oleks meeldiv kasutada, on veebisait avaldatud sellisena nagu see on, kui käesolevates kasutustingimustes ei ole öeldud teisiti. Lisaks:

  1. on teie – mitte meie – kohustus veenduda, et veebisait oleks teie kavandatud eesmärkidele sobiv, kui seda kasutate;
  2. me ei võta teie ees mingit vastutust veebisaidi eest (arvestades allpool esitatud punkti „Vastutuse piirang“); ja
  3. me ei võta endale mingit vastutust veebisaidi sobilikkuse või sobivuse eest vastavalt teie vajadustele ja seadusega lubatud ulatuses välistame kõik otsesed või kaudsed lubadused ja garantiid, sealhulgas:
  • et veebisait või mis tahes veebisaidil sisalduv või selle kaudu edastatud või veebisaidiga seoses muul viisil kättesaadavaks tehtud sisu on täpne, täielik, õigeaegne, ajakohane, sobiv või töötab vigadeta;
  • et juurdepääs veebisaidile on katkematu või tõrgeteta; ja
  • et veebisait või arvutisüsteemid, millest veebisait kättesaadavaks tehakse, ei sisalda viirusi ega muid kahjulikke komponente.

Vastutuse piirang

Me ei välista ega piira vastutust, mida ei saa välistada ega piirata vastavalt seadusele, vastutust surma või kehavigastuse eest, mis on põhjustatud meie hooletusest, ega vastutust, mis tuleneb teadlikust valeandmete esitamisest või meie raskest hooletusest.

Me ei vastuta teie ees kadude ega kahjude eest, mis tulenevad veebisaidi kasutamisest teie poolt, rikkudes neid tingimusi, või mis on põhjustatud tehnoloogiliselt kahjulikust materjalist või toimingutest (nt viirus või levitatud teenusetõkestamise rünne), mis võivad mõjutada teie arvutivarustust, arvutiprogramme, andmeid või muud materjali seoses meie veebisaidi või mis tahes sellega lingitud veebisaidi kasutamisega.

Te tunnistate ja nõustute, et veebisaidi toimimine sõltub interneti ja muude kolmandate poolte seadmete ja teenuste (sealhulgas teie enda seadme või internetibrauseri) nõuetekohasest ja tõhusast toimimisest ning et meie seda ei garanteeri ega vastuta selle eest mingil viisil.

Me ei vastuta mingite eriliste, kaudsete, karistavate ega tulenevate kadude või andmete, kasumi, tulude, äritegevuse ega firmaväärtuse kaotuse eest.

Kui põhjustate veebisaidi või veebisaiti teile või teistele edastavate süsteemide tehnilise häire, võtate vastutuse kõigi kadude, kohustuste, kulude, kahjude ja maksumuste eest, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud ja kohtukulud, mis tekivad või tulenevad sellest häirest.

Jurisdiktsioon ja kohaldatav õigus

Neid tingimusi ja teiepoolset veebisaidi kasutamist reguleeritakse selle jurisdiktsiooni seadustega, mis on märgitud meie veebisaidi kontaktandmetes („Jurisdiktsioon”). Te nõustute tühistamatult selles jurisdiktsioonis asuvate kohtute (ja niivõrd, kuivõrd pooled võivad kehtivalt kokku leppida, meie registrijärgsele asukohale lähima linna kohtute) ainupädevusega mis tahes meetmete võtmisel nende tingimuste jõustamiseks. Veebisait on loodud vastama jurisdiktsiooni seadustele.

Muud olulised õigused, mis meil on käesolevate tingimuste alusel

Me võime oma nendest tingimustest tulenevad õigused ja kohustused üle anda teisele organisatsioonile, kuid see ei mõjuta teie käesolevatest tingimustest tulenevaid õigusi.

Kui me ei nõua, et te täidaksite mõnda käesolevatest tingimustest tulenevat kohustust või kui me ei rakenda teie suhtes oma õigusi või viivitame sellega, ei tähenda see, et oleksime loobunud oma õigusest selliste rikkumiste kaitseks teie vastu või et te ei pea neid kohustusi täitma. Kui otsustame loobuda oma õigusest kaitsta end teie poolt käesolevate tingimuste eiramise või rikkumise vastu, teeme seda ainult kirjalikult.

Käesolevate tingimuste iga osa kehtib iseseisvalt. See tähendab, et kui mis tahes kohus või asjaomane asutus otsustab, et mõni neist on seadusevastane, ebaseaduslik või täidetamatu, jäävad ülejäänud punktid täies jõus kehtima.

Need tingimused ei anna õigusi kellelegi peale teie ja meie.

Kuidas meiega ühendust võtta

Helistage meile numbril 800 2900

  • kui usute, et veebisait rikub teie intellektuaalomandi õigusi või et see sisaldab ebaseaduslikku, solvavat või teie või kolmanda poole õigusi rikkuvat sisu; või
  • teil on mis tahes küsimusi nende tingimuste või veebisaidi kohta.

See toode on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele ja ei ole riskivaba. Nikotiin tekitab sõltuvust.