Tooteohutus

HOIATUSED JA JUHISED VIGASTUSTE VÄLTIMISEKS

LUGEGE HOIATUSED JA JUHISED ENNE KASUTAMIST LÄBI.

Kuna need hoiatused ja juhised ei saa hõlmata kõiki võimalikke olukordi, peavad kasutajad olema hoolsad ja ettevaatlikud.

HOIDKE HOIATUSED JA JUHISED EDASPIDISEKS ALLES, SEST NEED SISALDAVAD OLULIST TEAVET.

Ettenähtud kasutajad

 • Nikotiinipadjad on mõeldud ainult täiskasvanutele.
 • Nikotiinipadjad on mõeldud täiskasvanutele, kes muidu jätkaksid tubakat või nikotiini sisaldavate toodete kasutamist.
 • Lapsed ja noorukid ei tohi mitte mingil juhul nikotiinipatju kasutada.
 • Nikotiinipadjad ei ole mõeldud kasutamiseks isikute poolt, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad vastavad teadmised, välja arvatud juhul, kui nendele on tagatud järelevalve või neile on antud juhised toote ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte.

Nikotiin

 • Nikotiinipadjad sisaldavad nikotiini, mis tekitab sõltuvust.
 • Nikotiinipadjad ei ole riskivabad. Parim viis vähendada nikotiiniga seotud terviseriske on loobuda täielikult nikotiini tarvitamisest.
 • Mõnedel kasutajatel võivad tekkida kõhuvalu, valu rinnus, köha, pearinglus, suukuivus, kurgukuivus, igemepõletik, peavalu, halb enesetunne, ninakinnisus, iiveldus, suuärritus, südamepekslemine, kurguärritus ja oksendamine.
 • Nikotiini sisaldavaid tooteid ei tohi kasutada inimesed, kellel on südamehaigus või kellel on risk südamehaiguste tekkeks, diabeet või epilepsia või kellel esinevad krambid.
 • Nikotiini sisaldavaid tooteid ei tohi kasutada raseduse või rinnaga toitmise ajal. Kui te olete rase, toidate last rinnaga või arvate, et võite olla rase, peaksite täielikult loobuma tubaka ja nikotiini tarbimisest.
 • Suitsetamise lõpetamise või ülemineku korral nikotiinipatjadele või teistele nikotiini sisaldavatele toodetele võib osutuda vajalikuks kohandada teatud ravimite (nt teofülliin, klotsapiin, ropinirool) annuseid.
 • Kui teil on küsimusi seoses sellega, kas võiksite oma praegusest tervislikust seisundist tulenevalt kasutada nikotiinipatju, konsulteerige oma arstiga.

OLULINE OHUTUSALANE TEAVE HOIATUS!

Lämbumis- ja allaneelamisoht

 • Hoidke nikotiinipadjad lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.
 • LÄMBUMISOHT — nikotiinipadjad sisaldavad väikeseid osi.
 • ALLANEELAMISOHT — nikotiinipadja allaneelamise korral pöörduge kohe arsti poole. Kõrvaldage nikotiinipadjad kohe pärast kasutamist.

ETTEVAATUST Võib tekitada ärritust.

 • Ärge närige ja olge kasutamise ajal ettevaatlik, et vältida nikotiinipadja kahjustamist. Lõpetage nikotiinipatjade kasutamine ja pöörduge arsti poole, kui teil tekib ebamugavustunne või ärritus, näiteks suuhaavandid.
 • Pärast nikotiinipadja kasutamist peske käed ja vältige silmade puudutamist. Silma sattumise korral loputage kohe veega ja pöörduge arsti poole.

ETTEVAATUST Allergilise reaktsiooni oht

 • Nikotiinipatjade kasutamine võib põhjustada allergilist reaktsiooni, näiteks turseid näol, huultel, keelel, igemetel, kurgus või kehal, hingamisraskusi või hingeldamist.
 • Lõpetage nikotiinipatjade kasutamine ja pöörduge kohe arsti poole, kui teil tekib mõni ülaltoodud sümptomitest, kuna need võivad viidata tõsisele allergilisele reaktsioonile.

Nikotiinipadja kasutamine

 • Nikotiinipadjad on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ja neid ei tohi korduvalt kasutada. Kasutage ainult vastavalt juhistele.
 • Kasutage korraga ainult ühte patja.
 • Ärge muutke nikotiinipatja mingil viisil ega lisage nikotiinipadjale mingeid aineid. Vastasel juhul võivad tekkida vigastused.

Kasutamine ja säilitamine

 • Ärge kasutage nikotiinipatja seal, kus selle kasutamine on keelatud.
 • Ärge hoidke nikotiinipatju liiga kõrge temperatuuri või niisketes tingimustes või väljaspool purki. Ärge kasutage nikotiinipatju, mis on jäänud liiga kõrge temperatuuri või niisketes tingimustesse.
 • Nikotiinipadjad tuleb ära kasutada etiketile märgitud „Parim enne“ kuupäevaks.
 • Purk peab olema kinni, kui seda ei kasutata. Kasutage nikotiinipatja kohe, kui see on purgist välja võetud.
 • Ärge kasutage nikotiinipatja, mis on kahjustunud või katki või mida on muudetud. Lõpetage kohe nikotiinipadja kasutamine, kui see peaks kasutamise ajal kahjustuma.
 • Hoidke nikotiinipatju ja kõrvaldage need kasutuselt nii, et need on lastele ja lemmikloomadele kättesaamatud.
 • Nikotiinipatjade kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.

Kõrvaltoimetest või vahejuhtumitest teatamine

 • Kui teil tekib nikotiinipadja kasutamisel mõni soovimatu tervisemõju, pöörduge arsti poole.
 • Kõrvaltoimetest ja negatiivsetest kogemustest teatamiseks võite helistada ka kohaliku kõnekeskuse numbril 800 2900. Kõrvaltoimetest teatamisega aitate anda rohkem teavet selle toote ohutuse kohta.
 • Kui teil tekib nikotiinipadja kasutamisel mõni soovimatu tervisemõju, pöörduge arsti või mürgistusteabekeskuse poole telefonil 16662, välisriigist helistades (+372 794 3794).

See toode on mõeldud kasutamiseks ainult täiskasvanutele ja ei ole riskivaba. Nikotiin tekitab sõltuvust.